Utnyltja ROT - avdraget!

Vasstak

Den största fördelen med ett halmtak gjort av vassrör är användningen av ett människo- och miljövänligt material som på grund av sina värmeisoleringsegenskaper bereder behaglig kyla sommartid och behaller värme under vintertid. I vårt sortiment hittar Du ett stort urval av former och stilar på takläggning för bostadshus och även många andra produkter, stiligt slutbehandlade med vassrörsdetaljer. Tack vare vår mångåriga tradition kan vi garantera våra kunder en unik kvalitet.

Vårt företags tradition inom taktäckning med vassrör som sträcker sig flera generationer bakåt resulterar i erfarenhet, professionalism samt hög kvalitet hos de produkter och tjänster som vi tillhandhåller. Vårt företag erbjuder läggning av halmtak i vassrör på

1. Erbjudande

Vårt företags tradition inom taktäckning med vassrör som sträcker sig flera generationer bakåt resulterar i erfarenhet, professionalism samt hög kvalitet hos de produkter och tjänster som vi tillhandhåller. Vårt företag erbjuder läggning av halmtak i vassrör på:

2. Egenskaper

Bestandighet - I motsats till vad man skulle kunna tro är vassrör ett mycket beständigt material – tak som gjorts i vassrör har en hållbarhet på mellan 50 och 100 år. Vassrörens beständighet beror på att de innehåller ett vaxämne och dessutom innehåller stjälkens nedre del en ökad mängd av kiseldioxid under mognandetiden, vilket gör att dess väggar blir tjocka och hårda. Detta påverkar vassrörens höga beständighet mot väderförhållanden samt deras brandbeständighet

Varmeisolering - En takkonstruktion täckt med halmtak med en tjocklek på ca. 35 cm ger bättre värmeisolering än något som helst annat material som används för detta syfte och därför behöver vassrörstak inte någon tilläggsisolering. Halmtak med denna tjocklek motsvarar en 100 millimeters mineralullisolering som läggs under en traditionell takläggning. Vassrör och halm har lägst vämeledningskoefficient i jämförelse med alla andra kända värmeisoleringsmaterial. Detta beror på att stjälken är fylld med luft, som har den lägsta vämeledningskoefficienten.

Akustik - halmtak har framstående ljudisoleringsegenskaper. Tack vare dess porösa insida dämpar och absorberar vassrörstak ljud – både höga ljud från häftigt regn och från vägtrafik.

Tathet - tätheten hos vassrörstak är 100%. Vid standardtakläggning med en tjocklek på ca. 35 cm tränger regn in i takdjupet högst 8 cm. Detta beror på dels en väldigt tät läggning och fästning av vassrör på taket, dels på takets lutningsvinkel som måste bereda en effektiv vattenavrinning. Vassrör läggs så att vatten endast kan rinna på takytan. På så vis torkar ytan väldigt snabbt efter nederbörd. Skorsten och andra takhål bearbetas med plåt.

Ventilation - Vassrörsytan 'andas' på ett naturligt sätt både då vassrören fästs direkt på lister och då de läggs på en brädkonstruktion. I brädorna spikar man fast tvärgående reglar, vilket möjliggör god luftcirkulation under vassrörsytan och förebygger att fukt bildas på undersidan

3. Konstruktion

Fonster
Takfonster

Typer av fonster

Exempel pa utforanden

Skorstenskonstruktion

Satt att fasta lister

4. Technologi

Laggning av vassror - innebär en lämplig uppsättning av knippar med omfång 60 cm, uppskärning av dessa, placering på lister samt tillstampning fär att åstadkomma en lämplig form. Därefter fästs vassrör med en förzinkad tråd på 4,2 mm som fästs till lister med bindtråd (kromnickeltråd) på 1,2 mm.
De första vassrörslagren utgör ett takskägg och en korrekt läggning av dessa innebär att man lägger takskägget så långt från byggnadens väggar som möjligt för att förebygga att väggarna blir fuktiga. I takytornas fördjupningar (trattar) ska ytans tjocklek vara större på grund av naturligt sämre bortrinning och ökad mängd nederbörd på dessa ställen. De sista vassrörslagren utgör en grund för takåsen

Tjocklek pa vassrorsytan - beror direkt på takets lutningsvinkel samt vassrörsparametrar. Tekniken med fästning av vassrör gör att ju tjockare det pålagda vassrörslagret är, desto mindre blir lutningsvinkeln för det fästade vassröret. Och det är just lutningsvinkeln som främst påverkar en effektiv vattenavrinning.

Underhall - vassrörstak kräver inget speciellt underhåll. Det 'åldras' på ett naturligt sätt. Den ursprungligt ljusa färgen blir mörkare med tiden och förblir mörkt under många år. Takdelar som är särskilt utsatta för påverkan från väderförhållanden kräver endast borttagning av löv, kvistar och eventuell mossa.


  • Keramisk

  • Grästorva

  • Halm med ekpinnar

  • Ljung

5. Brandimpregnering

Vassrörstak kan brandskyddas på flera sätt. Efter att halmtak har lagts kan man använda speciella impregneringsmedel såsom FOBOS M4, PYRONOVA RC8, MAGMA FIRESTOP. Avseende de ovannämnda medlen samarbetar vårt företag med ett specialistföretag som beviljar certifikat för impregnering. Det är även möjligt att lägga en speciell obrännbar matta, Sepatec, under vassrörstaket. Denna metod är effektiv och används framförallt i Danmark. Vi är certifierade inom skydd av vassrörstak mot brand med Sepatec-matta och våra kunder som väljer denna metod får därför ett certifikat.